Cobbs vinkel

Når du skal udredes for skoliose, udmåler speciallægen typisk en Cobbs vinkel for at vise, hvor mange grader krumningen er på din ​​rygsøjle.

 

Målingen af Cobbs vinkel hjælper din speciallæge til at vurdere sværhedsgraden af din skoliose. På baggrund heraf bestemmes, hvilken type behandling der er bedst egnet for dig.

Specialisten måler Cobbs vinklen ud fra dit røntgenbillede ved at tegne to linjer – den ene parallelt med toppladen af den mest hældende ryghvirvel (i toppen af kurven) og den anden linje parallelt med bundpladen af den mest hældende ryghvirvel (i bunden af kurven). Vinklen, hvor de to linjer rammer hinanden, kaldes for Cobbs vinklen.

Cobbs vinklen måler kun hældningen af ​​rygsøjlen i ét plan. Derfor viser Cobbs-målingen ikke det fulde billede af placeringen af ​​alle dine knogler i rygsøjlen. Mens Cobbs vinklen er den internationale standardmetode for måling af skoliose, er det vigtigt at være opmærksom på nedenstående forhold.

Cobbs vinkel er en todimensionel måling af en tredimensionel tilstand

Skoliose er en kompleks tredimensionel deformitet af rygsøjlen, der forårsager strukturelle ændringer i alle rygsølens tre planer:

  • det frontale plan (der deler kroppen op i forside & bagside)
  • det sagittale plan (der deler kroppen op i højre & venstre)
  • det axiale (tværgående) plan (der deler kroppen op i over- & underkrop)

I de tre planer viser skoliosen sig dels ved en sidelæns krumning fra midten af rygsøjlen ud til siden, der resulterer i en deformation af ryghvirvlerne. Der opstår en rotation af ryghvirvlerne omkring deres egen akse, og der forekommer en torsion (spiralering) af rygsøjlen. Derudover ændres de almindelige kyfose- og lordosekurver med en stigning eller et fald i kyfotisk eller lordotisk krumning afhængigt af skoliosen (eksempelvis udrettet lumbal lordose, hvor lændesvajet er mere lige end det normale lændesvaj).

Cobb vinklen ændres, hvis man måler forskellige ryghvirvler

Det er vigtigt, at din rygspecialist altid sørger for, at bruge de samme ryghvirvler til at måle din Cobbs vinkel for at kunne få et retvisende resultat.

Der er typisk en måleusikkerhed (bias) på ca. +/- 5°, og der kan være stor forskel på en skoliosekurves form og grad. Dette skyldes, at skoliose kan være placeret hvor som helst på din rygsøjle.

Skoliose kurver forskelligt 

Set bagfra er en sund rygsøjle lige og ryghvirvlerne peger i samme retning. Ved skoliose bøjer rygsøjlen sidelæns som et C, et omvendt C, et S eller omvendt S-formet kurve. Jo større krumningen på rygsøjlen er, desto mere tilter og roterer ryghvirvlerne bagud, så der opstår en pukkel.

Rygsøjlens krumning (Cobbs vinkel) bestemmes ud fra et røntgenbillede af hele rygsøjlen, hvor vinklen mellem endepladerne opmåles. Jo mere ryghvirvlerne tilter og roterer, desto større Cobbs vinkel kan der måles.

  • Normal rygsøjle: mindre en 10°
  • Mild skoliose: 10-24°
  • Moderat skoliose: 25-49°
  • Svær skoliose: over 50°

 

Normal rygsøjle

Har du en Cobbs vinkel på mindre end 10°, så vurderer man rygsøjlen som normal.

Mild skoliose

Har du en skoliosekurve på 10-24°, kan det kræve korsetbehandling. Man anbefaler regelmæssig kontrol hos rygspecialisten, indtil du har overstået puberteten og er færdig med at vokse. Generelt anbefaler man målrettet skoliosetræning for at undgå forværring.

Moderat skoliose

Har du en skoliosekurve på 25-49°, kan din rygspecialist ordinere en korsetbehandling for at forhindre, at rygsøjlen forværres. Hvilken type behandling specialisten anbefaler, afhænger af din livsstil, smerter og sværhedsgraden af din(e) kurve(r).

Svær skoliose

Har du en skoliosekurve på over 50°, anbefaler man, at du starter målrettet skoliosetræning hurtigst muligt. Med målrettet skoliosetræning ses flere tilfælde, hvor en operation kan undgås eller udsættes.

Det kan dog være nødvendigt at udføre en stivgørende operation for at rette kurven i rygsøjlen. Teenagere, der har gennemgået en operation for at korrigere deres skoliose, vender normalt tilbage til skolen cirka en måned efter operationen. De kan som oftest gradvist vende tilbage til alle normale aktiviteter 6 til 12 måneder efter operationen.

Nyere forskning viser, at personer med svær skoliose har god effekt af behandling med Physiologic og Spondylogic korsetter.

Når du kommer i overgangsalderen, er det en god idé at være opmærksom på, at din skoliosekurve(r) kan progrediere. Dette skyldes, at der er øget risiko for progression af både Cobbs vinkel og rotationen i forbindelse med overgangsalderen.

Adams Test

Når Adams Test skal udføres, skal du stå i bar overkrop, så hele rygsøjlen er synlig.

  • Stil dig foran specialisten, der skal vurdere din rygsøjle.
  • Bøj dig langsomt forover, indtil ryggen kommer i det vandrette plan. Du skal stå med strakte ben, og dine fødder skal pege lige frem i samme retning, armene hænge lige nedad.
  • Specialisten står bag ved dig og kigger langs det vandrette plan af din rygsøjle og vurderer, om der er eventuelle abnormiteter på rygsøjlen i form af en forøget eller nedsat lordose/kyfose eller en asymmetri af rygsøjlen. Specialisten ser efter ryg- og skulderformet asymmetri, om skuldre og hofter er på ikke-niveau, og vurderer, om der kan ses en pukkel.

Formålet med at benytte Adams Test er at undersøge, om du har en strukturel eller funktionel skoliose. Hvis der er en øget kyfose (foroverbøjning i brystryggen), når du bøjer dig forover, vil specialisten også kunne vurdere, om du har Morbus Scheuermann eller congential kyfose.

Adams Test kan også udføres derhjemme

Viden om Skoliose anbefaler, at du downloader en Skoliometer App eller benytter et Skoliometer, så du kan få hjælp til at måle og følge din skoliosekurve derhjemme.