COPYRIGHTEN ER VORES!

– Vi beskytter vores indhold imod plagiering.

 

Dansk Videnscenter for Skoliose & Viden om Skoliose ejer ophavsretten til egne tekster, billeder og designs etc. på hjemmesiden. På lige fod ejer vores samarbejdspartnere de artikler, informationer og andet materiale, som de har bidraget med på hjemmesiden.

Ophavsretten (copyrighten) ejes af den person (ophavsmanden), der har lavet værket. Den enkeltes ophavsret er automatisk beskyttet af ophavsretsloven, og ophavsmanden har derfor eneret til værket. Ophavsretten beskytter ejerens tekster, billeder, videoer, musik og andre kunstneriske/litterære værker, som eks. brochurer, hjemmeside, logo og posters.

 

VORES COPYRIGHT PÅ HJEMMESIDEN

Hjemmesiden: www.skoliose.nu (Dansk Videnscenter for Skoliose)

Artikler: Forfatteren til den enkelte artikel på vores hjemmeside ejer copyrighten. Forfatteren har givet os brugsretten til artiklen efter godkendelse af indhold og layout.

Billeder: Dansk Videnscenter for Skoliose anvender kun billeder, som vi har fået accept til at anvende. Copyrighten ejes af personen, der har taget det pågældende billede.

Grafisk design: Dansk Videnscenter for Skoliose ejer copyrighten til designet af hjemmesiden.

Tekster: Dansk Videnscenter for Skoliose ejer copyrighten til alle tekster på hjemmesiden, undtagen artiklerne vores samarbejdspartnere har skrevet.

Videoer: Dansk Videnscenter anvender udelukkende lovlige videoer fra YouTube på hjemmesiden. Copyrighten ejes at den person/fotograf, der har lavet den pågældende video. 

SPØRG OS OM LOV FØRST

Du skal altid spørge om lov, før du må bruge et værk
Ophavsretten har indflydelse på, hvordan du må bruge andres materiale/værker. Det betyder, at du må citere med direkte kildehenvisning til tekster fra vores hjemmeside.

Du må ikke efterligne, kopiere, ændre/redigere eller offentliggøre tekster, artikler, billeder og videoer fra hjemmesiden uden ophavsmandens, forfatterens, designerens eller fotografens skriftlige accept.

INTET materiale fra vores hjemmesiden må kopieres og anvendes andet sted uden vores accept. Ophavsmanden har ophavsretten indtil denne er overdraget i form at en underskrevet aftale.

VI TJEKKER DIG FOR PLAGIERING!

Da vi tidligere har oplevet, at vores tekster er blevet plagieret, har vi valgt at registrere hjemmesiden hos ulovligkopiering.dk.

Så gør os – og dig selv selv den tjeneste at lade være med at kopiere fra vores hjemmeside. Vi får besked, hver gang Ulovligkopiering registrerer en ulovlig kopiering fra vores hjemmeside.

 

DET ER FORBUDT AT PLAGIERE
Det er aldrig tilladt at plagiere (bruge en andens tekst, ide, opsætning eller lignende, som sin egen), når det er en anden, der er ophavsmand. Du skal bede om ophavsmandens skriftlige accept, før materialet/værket må bruges. Det skal også aftales præcist, hvordan materialet/værket må bruges, før dette det må anvendes.

 

Husk altid at kreditere os
Når du får vores skriftlige accept til at anvende noget information fra vores hjemmeside, eller du anvender vores materiale med kildehenvisning, så husk at kreditere os/ophavsmanden. Vi har lagt mange timers arbejde i at kunne give dig og mange andre en masse seriøse informationer om skoliose – så vis os den respekt at kreditere os for arbejdet.

Tak!