STIVGØRENDE SKOLIOSEOPERATION

– Langt de fleste med skoliose kan undgå en operation, hvis de træner jævnligt.

De fleste personer med skoliose kan enten undgå eller udsætte en stivgørende operation, hvis de holder sig aktive og træner 3-4 timer ugentligt. Mange har rigtig god gavn af skoliosetræning, fysioterapi, korsetbehandling eller anden ikke-operativ behandling, da det er vigtige elementer, der kan hjælpe dig til at reducere din skoliosekurve og undgå, at din skoliosekurve forværres (progredierer).

Hvis du har skoliose og din Cobbs vinkel er så stor, at der er en øget risiko for forværring (progression), vil rygspecialisten typisk anbefale dig en stivgørende operation. I disse tilfælde vil rygkirurgen tage flere faktorer i betragtning, og anbefalingen vil altid bero på rygkirurgens individuelle vurderingen af, hvornår en operation er nødvendig.

En stivgørende skolioseoperation kommer som oftest først på tale, hvis nedenstående kriterier er tilstede:

 • din Cobbs vinkel er mere end 40 grader
 • din skævhed belaster dine indre organer
 • din skoliose er svært progressiv, og du dagligt har mange smerter.

I disse tilfælde kan du have gavn af en stivgørende rygoperation, hvor rygkirurgen korrigerer din rygsøjle med stivgørende stænger.

HVAD ER EN SKOLIOSEOPERATION?

En stivgørende skolioseoperation kaldes en spondylodese og er et opfattende rygkirurgisk indgreb, hvor rygkirurgen stabiliserer det område, hvor din rygsøjle er så skæv, at ryghvirvlerne skal stivgøres. For at stivgøre rygsøjlen etablerer rygkirurgen en knoglebro, hvor du får lagt knoglevæv ind imellem dine hvirvler eller ude på siderne af ryghvirvlerne. Knoglebroen dannes udelukkende i det område, hvor din skoliose skal stabiliseres.

Når knoglebroen er etableret, korrigerer kirurgen din skæve rygsøjle ved at indsætte titaniumstænger og skruer på ryghvirvlernes facetled langs det stykke af rygsøjlen, der skal holdningskorrigeres. Formålet med at gennemføre rygoperationen er, at de stivgørende stænger kan reducere svære tilfælde af skoliose, hvor det er nødvendigt at udrette rotationen og skævheden på rygsøjlen, så du kan opnå en mere opretstående kropsholdning.

FORBERED DIG PÅ OPERATIONEN

– Det er en god idé at forberede sig på en stivgørende skolioseoperation.

Hvis din rygspecialist vurderer, at du vil have gavn af en stivgørende operation, så er det en rigtig god idé, at du forbereder dig både fysisk og mentalt i god tid.

De fleste af os frygter sikkert et smertefuldt og kompliceret operationsforløb. Og da det har en stor betydning for, hvor hurtigt og smertefrit, du kan komme igennem din operation, så råder vi altid til, at du forbereder dig fysisk og psykisk inden din operation. Du kan forberede dig fysisk ved at træne dit muskelkorset dagligt, i tiden fra du får tilbudt en operation helt frem til dagen inden, du skal opereres. Når du udnytter denne periode og sørger for, at din krop har et fysisk stærkt udgangspunkt, så giver du din krop de bedste forudsætninger for at komme sig hurtigere og mere smertefrit igennem operationen og det efterfølgende genoptræningsforløb.

Ud over at have en fysisk stærk krop er det mindst ligeså vigtigt, at du forbereder dig mentalt på operationen og på forløbet bagefter. Der er naturligvis forskel på, hvor lang tid i forvejen, man har behov for at forberede sig mentalt og hvilke spørgsmål, man har behov for at få besvaret inden sin skolioseoperation. For at hjælpe dig har vi listet nogle punkter opdelt i før, under og efter operationen, som forhåbentlig kan hjælpe dig med din forberedelse.

For nogle personer er det en kæmpe hjælp at tale med andre personer, der har fået en stivgørende operationen. Det er ofte rigtigt givende at høre andres erfaringer og få gode råd til, hvad man bør huske eller helst skal undgå. Her kan du evt. spørge til deres erfaringer i forhold til indlæggelsen, genoptræning, smerter, hjemtransport etc. Du kan også finde forskellige spørgsmål og svar i nedenstående Facebook-grupper.

Når du siger ja til en stivgørende skolioseoperation, vil du kort inden operationen blive tilbudt en forundersøgelse hos rygkirurgen, der skal operere dig. Ved forundersøgelsen vil dit operationsforløb blive gennemgået, og du skal træffe den endelige beslutning, om du ønsker operationen.

På operationsdagen er det vigtigt, at du møder op fastende. Det vil personalet på hospitalet også informere dig om inden operationen. Når du er klar til operationen bliver  du kørt ned på operationsstuen, hvor du bliver gjort klar til operationen af sygeplejersker. Du bliver bedøvet med narkose af en læge eller sygeplejerske med speciale inden for anæstesi, så du sover tungt under hele operationen.

Eksempler på spørgsmål om stivgørende operation
 • Bliver stængerne i ryggen resten af ​​mit liv?
 • Gør det ondt af have stænger i ryggen?
 • Hvad er stængerne lavet af?
 • Hvad sker der, hvis mine stænger knækker?
 • Hvor langt og bredt bliver mit ar?
 • Hvordan belaster stængerne min rygsøjle?
 • Hvordan bliver min fleksibilitet i ryggen efter den stivgørende operation?
 • Kan jeg dyrke sport efter operationen?
 • Kan jeg få fjernet stængerne igen?
 • Kan jeg risikerer, at jeg skal re-opereres senere i livet?
 • Kan jeg risikerer at blive mere skæv på modsatte side efter operationen?
 • Skal jeg have hjælpemidler?
 • Vil folk kunne se stængerne på min ryg?
 • Vil jeg være i stand til at bøje og dreje ryggen efter en stivgørende operation?
 • Vil jeg være i stand til at få lavet en MR-scanning eller røntgen, når jeg er stivgjort i ryggen?
 • Kan min skoliose forværres, hvis jeg bliver gravid og er opereret?
Forbered dig inden din operation
 • Spørg personalet hvordan din operation skal foregå, og hvor lang tid den tager.
 • Skriv ned hvornår du skal til forundersøgelse, og hvornår du skal opereres.
 • Skriv ned hvornår du skal starte med at faste inden din operation. 
 • Tal med rygkirurgen om, hvor lang tid du forventes at være sygemeldt fra skole, studier eller dit arbejde – og husk at sygemelde dig.
 • Hvis du har tendens til at få kvalme eller kaster op af narkosen, så bed om at få kvalmestillende medicin i forbindelse med din operation.
 • Husk at lave træningsøvelser, der både indeholder styrkeøvelser, stræk og vejrtrækningsøvelser (helst hver dag).
 • Søg tabt arbejdsfortjeneste hvis du skal passe dit barn hjemme i en længere periode efter en skolioseoperationen.
 • Sørg for at have købt smertestillende medicin, inden du skal opereres (undgå gigtpræparater, Kodimagnyl og Treo, da de kan hæmme helingsprocessen). Spørg altid din læge, hvis du er i tvivl. 
 • Lav aftaler med andre, så du kan blive kørt de første 6 uger efter operationen. Det er nemlig ikke lovligt at køre bil, når du får smertestillende morfinpræparater.
 • Aftal med personalet på hospitalet, hvordan I kan få hjemtransport.
  • Stop med at tage naturlægemidler eller kosttilskud ca. 14 dage før operationen, hvis produkterne er blodfortyndende og øger risikoen for indre blødninger. Husk at fortælle personalet, hvilke naturmidler og kosttilskud, du tager.
  • Stop med at ryge 6 uger før og indtil 6 uger efter operationen. Rygning kan reducere din sår- og knogleheling samtidig med at rygning øger din risiko for infektion. Derfor bør passiv rygning også undgås.
  • Stop med at drikke alkohol eller reducer dit forbrug, så du overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Hvis du har et stort alkoholforbrug, øges din risiko for komplikationer i forbindelse med operationen. Følg Sundhedsstyrelsens anbefalede råd om kost, rygning og alkohol.
Forberedelser til din operationen
 • Download huskelisten og begynd gerne at pakke dine ting et par dage før din operation.
 • Vask dig grundigt efter hospitalets anvisninger, inden du skal opereres.
 • Lad dine smykker blive hjemme, og mød op uden makeup, cremer, parfume, neglelak og piercinger.
 • Hvis du er nervøs for din stivgørende skolioseoperation, kan det hjælpe at lytte til online meditationer, lave vejrtrækningsøvelser og lytte til beroligende musik.
 • Lav 15 minutters rolige stræk- og vejrtrækningsøvelser lige inden du går i seng, så du kan sove bedre om natten inden din operation.
 • Når du skal køres ind til hospitalet, så kan det være beroligende at lytte til din favoritmusik, en spændende podcast eller andet der kan fjerne din urolige tanker.
 • Kør i god tid, så der er tid til at holde i kø på vej til hospitalet.
 • Medbring evt. din egen hovedpude, bamse, en god bog/lydbog, din mobiltelefon og oplader.
 • For at sove bedst muligt under operationen, så tænk på en fantastisk oplevelse eller dit største ønske, lige inden du skal lægges i narkose.
 • Når din operation er overstået, bliver du kørt over på opvågningsafdelingen. Her vil hospitalspersonalet overvåge dig, indtil du er vågnet helt, du føler dig vel tilpas, har fået noget at spise og drikke. Personalet vil også hjælpe dig ud af sengen, inden du bliver kørt videre til afdelingen, hvor din seng står klar til dig.
 • I løbet af den periode, hvor du skal være indlagt på hospitalet, observerer personalet dagligt, hvordan du har det. Rygkirurgen taler med dig om dit operationsforløb og sygeplejerskerne sørger for, at du får den ordinerede medicin og smertebehandling. Derudover får du besøg af en fysioterapeut og ergoterapeut, som skal vurdere og planlægge dit genoptræningsforløb, samt hvilke hjælpemidler du får behov for derhjemme.
 • Hvis du har kvalme efter operationen, så kan du bede sygeplejersken om at få kvalmestillende medicin.
 • Både operationen og den smertestillende medicin du får kan give forstoppelse. Derfor er det vigtigt, at du fortæller personalet, hvis du får forstoppelse. Du kan undgå forstoppelse ved at drikke rigeligt med væske, spise fiberrigt. Er det ikke nok, så bed sygeplejersken om magnesia eller movicol.
 • Fortæl personalet, når du får smerter. Det er vigtigt for helingsprocessen, at du er ordentligt smertedækket.
 • Personalet vil typisk først udskrive dig, når du kan komme ind og ud af sengen, du kan vaske dig selv og tage tøj på, og du kan gå en lille tur med eller uden gangstativ.
Forbered dig til perioden efter din operation
 • Sørg for at din seng er klar til, når du kommer hjem fra din operation. Hjemtransporten kan være udmattende, så det er en god investering at sengen er klar, når du har brug for at hvile dig.
 • Hvor meget du vil kunne umiddelbart efter operationen afhænger af, hvor mange ryghvirvler der stivgøres og hvor kompliceret operationsforløbet har været. Derfor anbefaler vi, at du taler med rygkirurgen om, hvor meget du kan forvente at du kan og ikke kan lige efter din stivgørende skolioseoperation.
 • Det er vigtigt, at du kontakter hospitalspersonalet med det samme, hvis du oplever nedsat følelse eller lammelse i dine ben, arme eller underlivet. Det kan være tegn på, at en nerve bliver klemt inde i rygmarvskanalen – og det skal man altid reagerer på hurtigst muligt, da du ellers kan få varige mén.
 • Sørg for at holde dig smertedækket i døgnet fulde 24 timer. Du opnår en langt bedre helingsproces ved at trappe langsomt ud af dine smertestillende medicin.
 • Får du tegn på abstinenser, når du skal trappe ud af din smertestillende medicin, så kontakt hospitalspersonalet.
 • Der kan være forskel på, hvor længe du skal være sygemeldt. Nogle personer har en længere helingsproces, og hvis der opstår komplikationer i forbindelse med operationen, så kan det sagtens forlænge perioden, du skal være sygemeldt.
 • Hvis du får feber eller der opstår betændelse i operationssåret, så kontakt hospitalspersonalet. 
 • Får du forstoppelse, efter du er kommet hjem fra operationen, kan du købe magnesia (ikke magnesium) og movicol på apoteket.
 • Når du har fået en stivgørende skolioseoperation, vil du efterfølgende få tilbudt et genoptræningsforløb. Tal med personalet om, hvornår og hvilket genoptræningsforløb, du kan forvente.
 • Husk at spise og drikke i løbet af dagen. Spis gerne antiinflammatorisk kost, som fremmer helingsprocessen.
 • Inden du bliver sendt hjem fra hospitalet, vil du få besked om, hvordan du kan forvente dit genoptræningsforløb bliver. Spørg evt. om du kan blive henvist til genoptræning på Montebello i Spanien.
 • Når du er kommet hjem, så tag én dag ad gangen og nyde dine små succeser. Forløbet efter du kommer hjem, kan både byde på stærke smerter, kvalme, ubehag og utryghed. Derfor kan det hjælpe ikke at have for høje forventninger til, hvor hurtigt du kommer dig efter operationen. Det tager tid, så husk at give plads til de gode stunder og anerkend, at du kan sidde i kort tid fremfor at blive frustreret over, at du ikke kan sidde så længe, du ønsker.
 • Tag rigeligt med pauser. Helingsprocessen tager ofte længere end man forventer, så husk at gå langsomt frem og hold en masse pauser.
 • Følger lægens, fysioterapeutens og sygeplejerskens råd om kost, smertedækning, aktivitet, hvile og genoptræning. Hvis du ikke kan overskue deres anbefalinger, så kontakt personalet og få lagt en ny plan, der passer bedre for dig.
 • Når du er udskrevet efter din operation, vil du typiske blive indkaldt til kontrol efter 3 måneder, 1 år og 2 år. Da det præcise kontrolinterval varierer på de forskellige sygehuse, anbefaler vi, at du spørge hospitalspersonalet om dit forventede kontrolforløb.
 • Undgå direkte sollys og beskyt dit operationsar det første år efter din stivgørende operation. 
 • Masser dit operationsar blidt med A- eller E-vitamin creme, når såret er helet for at undgå arvæv.
 • Benyt silikoneplaster eller kirurgisk tape på dit plaster, så arret heler og bliver så pænt som muligt.

FÅ HJÆLPEMIDLER EFTER DIN OPERATION

Under din indlæggelse på sygehuset vil du få besøg af en ergoterapeut, der skal vurdere hvilke hjælpemidler, du kan få brug for, når du bliver udskrevet.

Der findes mange forskellige former for hjælpemidler, og listen nedenfor er nogle af de ting, man ofte får gavn af i hjemmet efter en stivgørende skolioseoperation:

 • Bænk til at sidde på i badet
 • Forlænger til dine sengeben
 • Forhøjet toiletsæde/toiletstol
 • Glidelagen (så du lettere kan vende dig i sengen og nemmere kan dreje din krop, når du skal ind og ud af fra bilsædet)
 • Gribetang
 • Lændepude/skråpude
 • Støttepuder til din seng (knæpude og støttepude under armen)
 • Kompressionsstrømper og strømpepåtager til medicinske støttestrømper.

På de fleste hospitaler vil personalet bestiller hjælpemidlerne til dig, inden du bliver udskrevet. I den forbindelse aftaler I også, om hospitalet udleverer hjælpemidlerne til dig i forbindelse med udskrivningen, eller du skal får tingene udleveret hos din kommunale hjælpemiddelcentral.

Hvis du ikke har en elevationsseng i forvejen, så kan det være en overvejelse værd at skiftet sengen ud med en model, hvor du kan hæve og sænke hoved og/eller fodenden. Når du har rygsmerter eller er stivgjort i ryggen, er det en stor hjælp, at du kan regulere højden op og ned i sengen.

 

GENOPTRÆNING

Allerede 1-2 døgn efter din stivgørende skolioseoperation, vil hospitalspersonalet hjælpe dig med at komme ud af sengen. Du får hjælp til at gå små ture med et gangstativ, indtil du lærer at gå og stå uden hjælpemidler. Herefter begynder du på en skånsom gentræning i samarbejde med din fysioterapeut på hospitalet.

Efter din stivgørende operation vil sygehuset give dig et genoptræningsplan, som er udarbejdet af fysioterapeuten, der har trænet sammen med dig . Din hjemmetræning vil typisk være meget nænsom, men du kan sagtens føle, at øvelserne er en udfordring og udmattende i de første uger efter operationen. Det er helt normalt, når du har gennemgået en så omfattende skolioseoperation. Men i løbet af kort tid, vil du kunne sidde i længere tid ad gangen, og du vil kunne gå længere og længere uden at blive udmattet.

HUSK GENOPTRÆNINGEN EFTER DIN SKOLIOEOPERATION

Når der er gået ca. 3 måneder efter din stivgørende skolioseoperation, bliver du henvist til ekstern genoptræning hos en fysioterapeut eller på et genoptræningscenter.

Genoptræningen efter din stivgørende operation kan bestå af forskellige træningsforløb som:

 • Træning i varmtvandsbassin
 • Fysioterapi på hold eller som individuel træning
 • Genoptræningsforløb hos Scoliofys
 • Genoptræningsophold på Montebello.

 

NÅR DU SKAL TIL KONTROL PÅ SYGEHUSET

Efter din operation vil du blive indkaldt til kontrol efter 3 måneder, 1 år og 2 år. Det præcise kontrolinterval kan dog variere på de forskellige sygehuse. Derfor vil det være en god idé at spørge din speciallæge, hvilket kontrolforløb du kan forvente.

SENFØLGER EFTER DIN SKOLIOSEOPERATION

Når du vælger at sige ja til en skolioseoperation, så bliver et større eller mindre område af din rygsøjle stivgjort med stænger. Den stivgørende skolioseoperation er så omfattende, at ryghvirvlerne, som ikke er stivgjort belastes yderligere med årerne. Dette gælder specielt de ryghvirvler, der sidder lige før og efter ryghvirvlerne, der er blevet stivgjort. Det kan betyde, at du måske skal re-opereres senere i livet. Nogle personer oplever, at en eller flere skruer løsner sig, eller stængerne knækker. Har du mistanke om, at det er sket for dig, bør du kontakte hospitalet med det samme.

Selvom formålet med en stivgørende operation er at stabilisere din rygsøjle og reducere din skoliosekurve, så bør du holde din skoliosetræning ved lige både før operationen og efter dit genoptræningsforløb. Du har nemlig en langt større risiko for at få slidgigt i leddene, der ikke er stivgjorte. Det er også forventeligt, at din skoliosekurve  forværres med årene, selvom din skoliose ikke længere er progressiv. Du kan også udvikle skævheder og rotationer i den del af rygsøjlen, der ikke er stivgjort.