PERSONDATAPOLITIK

– Det er vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger og dit privatliv.

 

For bedre at beskytte dit privatliv beskriver vi i denne privatlivspolitik, hvordan vi samler, behandler og bruger de data, som vi indsamler omkring din adfærd på vores hjemmeside. Dette sker efter databeskyttelsesforordningens (GDPR) bestemmelser.

Samtidig gør vi dig opmærksom på de valg, du kan træffe om, hvordan dine oplysninger indsamles og bruges.

 

COPYRIGHTEN PÅ HJEMMESIDEN

PERSONDATA
Persondata er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Det kan eksempelvis være i form af data vores IT-systemer registrerer, når du klikker dig rundt  på vores hjemmeside. Det sker også ved almindelig tilgang af indhold, hvis du eksempelvis gør et af følgende:

 • Du sender en mail til os med informationer om dig selv/en pårørende/en patient og din/vedkommendes skoliose.
 • Du sender en mail med personlige data, som opbevares i vores mailsystem.

Vores mail og journalsystem er krypteret og sikkerhedsgodkendt i jf. reglerne om GDPR.

VI SAMLER DE DATA, DU SELV GIVER OS
Vi indsamler udelukkende persondata, som du frivilligt afgiver på mails, registrerer på vores hjemmeside eller du på anden vis giver dit samtykke til, at vi må indsamle.

DERFOR INDSAMLER VI PERSONDATA

Vi indsamler persondata for at:

  • vi kan dele den nyeste viden om forskningen inden for skoliose med dig.
  • vi kan sende dig nyhedsbreve og artikler om skoliose
  • Vi kan dele dine og andres personlige beretninger om livet med skoliose.
  • vi kan håndtere vores medlemmers fakturaer, ordrebekræftelser og journaler.
  • vi kan give vores samarbejdspartnere og medlemmer den bedst mulige personlige rådgivning.
  • Vi kan booke aftaler med vores samarbejdspartnere og medlemmer. 

  VI INDSAMLER DISSE PERSONDATA

   • Dine kontaktoplysninger (eks. navn, e-mailadresse, telefonnummer).
   • De e-mails du sender til os med personlige oplysninger om dig/en pårørende/en patient.
   • De helbredsoplysninger du giver til os.
   • De persondata du giver samtykke til, at vi må opbevare.
   • De persondata du giver, når du registrerer dig som medlem.

   Det er frivilligt, om du ønsker at give dit samtykke. Uden dit samtykke, kan vi dog ikke sikre os, at vi rådgiver dig korrekt.

   SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL DINE PERSONDATA

   Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes, hvis det ikke længere er nødvendigt for os at beholde dine data. Du har altid mulighed for at anmode os om at få en kopi af de personlige data, som vi har liggende om dig. Hvis du opdager fejl eller forældede oplysninger, har du ligeledes mulighed for at anmode os om eventuelle rettelser. Hvis du ikke længere ønsker at opbevare dine personlige dataoplysninger hos os, har du retten til at anmode om at få dine persondata slettet. Dette kan dog kun ske, hvis det ikke længere er nødvendigt for os at beholde din data.

   DU KAN FRAVÆLGE AL MARKEDSFØRING
   Hvis du ikke længere har lyst til at modtage e-mailmarkedsføring fra os, har du retten til at trække dit samtykke tilbage. Du skal blot være opmærksom på, at denne form for kommunikation ikke dækker over administrative meddelelser som f.eks. ordrebekræftelser, e-mails i forbindelse med kontoindstillinger – herunder ændring af kodeord og meddelelser, der ligger i forlængelse heraf.

   VI SIKRER DINE PERSONDATA SIKKERT
   Vi behandler dine data med omhu. Det betyder, at vi forpligter os til at forhindre offentliggørelse, uautoriseret adgang eller alternativ behandling af vores kunders persondata, som indsamles på denne hjemmeside.

   VI SAMARBEJDER SIKKERT MED TREDJEPART
   Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepart, som bistår os med at håndtere vores administration, fx bogholderi, Hosting af it-systemer m.v. Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtede hertil.

   DINE RETTIGHEDER

   DU HAR FØLGENDE RETTIGHEDER:

   • Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. 
   • Du har til enhver tid ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
   • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.
   • Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen, der er foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
   • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
   • Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.