Genoptræning 

Efter en stivgørende rygoperation er det vigtigt, at du får udarbejdet en genoptræningsplan fra sygehuset, som de sender til din bopælskommune. Du vil også få udleveret et personligt genoptræningsskema med hjem fra sygehuset.

Genoptræningen er meget nænsom, men kan opleves som en udfordring de første uger efter din operation. Lige så stille vil du være stærk nok til at kunne sidde længere tid og gå længere. Efter ca. tre måneder vil du din bopælskommune henvise dig til ekstern genoptræning ved en fysioterapeut.

Genoptræning efter en stivgørende rygoperation kan bestå af forskellige træningsforløb som:

 

  • Træning i varmtvandsbassin 
  • Fysioterapi på hold eller som individuel træning
  • Genoptræningsophold på Montebello

Træning i varmtvandsbassin

Har du aftalt med sygehuset, at de henviser dig til genoptræning i varmtvandsbassin, så vil du modtage en indkaldelse, når du må begynde genoptræningen.

Genoptræning i varmtvandsbassin er en meget skånsom form for genoptræning og foregår på små hold, hvor vandet er 33-36 grader varmt. Formålet er, at det varme vand stimulerer kroppens smertesystem og afspænder dine led og muskler, så du er i stand til at bevæge dig med større lethed og færre smerter.

Ved træning i varmt vand undervises du typisk af en fysioterapeut, der gennemgår målrettede træningsøvelser med fokus på at forbedre dit kredsløb, styrke hele din krop samt forbedre din balance. Der afsættes typisk lidt tid ved hver træning til blid afspænding. 

Fysioterapi på hold eller individuel træning

Vurderer sygehuset, at du har gavn af genoptræning på hold eller individuel træning, så vil du modtage en indkaldelse hos en fysioterapeut med speciale inden for genoptræning, når du må begynde genoptræningen.

Når du starter dit genoptræningsforløb, vil du få lagt en personlig træningsplan og aftale, om du skal træne på hold eller har behov for individuel træning. Træningen kombineres typisk i form af gulvølvelser og vha, træningsmaskiner, hvor fysioterapeuten observerer og løbende korrigerer træningsøvelserne, imens du udfører øvelserne. 

Efter dit genoptræningsforløb

Et genoptræningsforløb varer typisk 4-8 uger, men det betyder ikke, at du er færdig med træningen. Når genoptræningsforløbet udleverer fysioterapeuten en træningsplan med individuelle træningsøvelser, som du skal træne.

Efter 4-8 ugers genoptræning er du kun i begyndelsen af dit træningsforløb. Et fuldt genoptræningsforløb kan vare 6-9 måneder, idet du selv skal træne videre efter dit genoptræningsforløb.

 

Genoptræning på Montebello

Efter en stivgørende skolioseoperation følger der en periode med genoptræning. Langt de fleste vil få et meget skånsomt træningsprogram med sig hjem, hvorefter genoptræning på hold, i varmtvandsbassin eller lignende vil blive påbegyndt.

Region Hovedstaden har en afdeling for genoptræning på Montebello i Spanien. Patienter, der er opereret for skoliose og andre rygdeformiteter, kan blive henvist hertil. Tilbuddet gælder alle patienter fra hele landet.

Du kan bede om en henvisning til et genoptræningsophold på Montebello via din egen læge, speciallæge eller hospitalslægen. 

Et typisk træningsforløb

Et ophold på Montebello består af tre ugers intensiv genoptræning. På Montebello er der en holistisk tilgang til træningen. Det betyder, at det hele menneske er i fokus. Du kan forvente både en fysisk udvikling og personlig udvikling under dit ophold. Det forventes, at du under opholdet tager et stort ansvar for din træning, som superviseres af en terapeut. Under opholdet er det vigtigt, at du føler dig tryg og kan skabe en tillid til personalet. Der vil derfor, som udgangspunkt, være én gennemgående terapeut tilknyttet hele dit tre ugers ophold.

Træningen

Træningen på Montebello foregår som udgangspunkt på hold á ca. 11 personer. Det er dog muligt at supplere med let individuel behandling fra en fysio- og/eller ergoterapeut, hvis der vurderes at være behov for det.

Under opholdet vil du gennemgå en række tests til vurdering af dit funktionsniveau og dine ressourcer. Ud fra vurderingen vil fysioterapeuten og ergoterapeuten tilrettelægge din træning.

Træningen vil finde sted flere gange dagligt, hvor du vil opleve at træne både styrke, bevægelighed, koordination og balance. Herved får du aktiveret hele kroppen, og du vil lære at blive bevidst om, hvordan du bedst muligt bruger din krop efter din stivgørende rygoperation.

Informationer om Montebello

Medlemsberetning

Flere af Viden om Skolioses medlemmer har haft stor gavn af den intensive træning, der tilbydes på Montebello.

Læs beretning fra DSF-medlem: Christina Merello Kersings tid og oplevelse på Montebello.