STUDIESTØTTE NÅR DU HAR SKOLIOSE

Hvis du er studerende og din skoliose giver dig stærke smerter, kan du have en væsentlig nedsat funktionsevne. I tilfælde af en væsentlig funktionsnedsættelse, vil du være berettiget til at få støtte, imens du studerer. Når man som ung har en nedsat funktionsevne, der skyldes skoliose, vil det typisk være svært at gennemføre uddannelsen på fuldtid, fordi man får smerter i løbet af de mange timer på skolebænken. Nogle personer med skoliose oplever også, at de ikke kan varetage et studiejob ved siden af uddannelsen, fordi de har så mange smerter.

Der er heldigvis hjælp at hente, for hvis du har en væsentligt nedsat funktionsnedsættelse på grund af din skoliose, kan du søge om handicaptillæg og støtte til hjælpemidler.

Du kan søge om hjælp til følgende, når du går i folkeskolen eller er i gang med en videregående uddannelse:

 

 1. Økonomisk støtte
 2. Specialpædagogisk støtte
 3. Dispensation for særlige behov i forbindelse med din eksamen.

FÅ ØKONOMISK STØTTE

Når du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der skyldes din skoliose – og er du studerende på en dansk videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse, kan du udover SU også søge om at få handicaptillæg.

 

BETINGELSER FOR HANDICAPTILLÆG

Der er en række betingelser, som du skal opfylde for at komme i betragtning til handicaptillæg:

 • Du skal have et varigt fysisk eller psykisk handicap, der gør dig ude af stand til at arbejde ved siden af dit studie.
 • Du skal modtage SU eller slutlån.
 • Du skal gå på en videregående uddannelse eller være i gang med en skoleperiode på en af de danske erhvervsuddannelser.

For at blive berettiget til handicaptillæg, skal du indsende en lægefaglig dokumentation, der grundigt beskriver, at du har dit varige fysiske eller psykiske handicap, som skyldes din skoliose. Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at få handicaptillæg ved almene smerter i ryggen, ben og arme. Er du er i stand til at arbejde 5-6 timer om ugen ved siden af dit studie, eller du kan arbejde 5-6 uger på fuldtid i din ferie, vil du heller ikke være berettiget til handicaptillæg.

SØG SÆRLIG STØTTE TIL HANDICAPTILLÆG

Når du skal søge om handicaptillæg, er det afgørende, at du kan dokumentere omfanget af din varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse. Du kan søge om særlig støtte til handicaptillæg på su.dk.

 

KRAV TIL DIN ANSØGNING

Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende:

 • Relevant lægefaglig dokumentation på, at du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse – f.eks. journalbeskrivelse eller epikrise, som hospitalet har registreret i dine sundhedsdata på sundhed.dk.
 • Relevant lægefaglig dokumentation fra en rygspecialist eller egen læge, der beskriver din funktionsnedsættelse og hvordan den påvirker dig i forbindelse med dit studie.

FÅ SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE (SPS)

Når du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse på grund af din skoliose, kan du som skoleelev eller studerende søge om specialpædagogisk støtte.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er et tilbud, der giver dig mulighed for at søge støtte til forskellige hjælpemidler. Formålet med SPS er at sikre, at du får de rette betingelser og støttemuligheder for at gennemføre en videregående uddannelse på lige fod med andre unge, selvom du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Du kan søge om socialpædagogisk støtte, når:

 • du er elev på en ungdomsuddannelse
 • du er elev på den forberedende grunduddannelse eller
 • du er studerende på en videregående uddannelse.

KONTAKT DIN SPS-VEJLEDER

Start med at kontakte din SPS-vejleder på din uddannelse. Går du på universiteterne vil det typisk være studievejledningen eller SU-kontoret, der kan henvise dig til den rette SPS-vejleder.

Vi anbefaler, at du tale med din SPS-vejleder om din skoliose, dine smerter og udfordringer, du oplever med studiet på grund af din skoliose. På baggrund af jeres samtale vil din SPS-vejleder hjælpe dig med den relevante støtte og vurdere hvilke hjælpemidler, der vil gavne dig bedst.

Det er muligt at kontakte en SPS-vejleder på dit uddannelsessted, allerede inden du starter det studie, du er blevet optaget på. Uddannelsens SPS-vejleder kan bl.a. hjælpe dig gennem ansøgningsprocessen om hjælpemidler og oprette en ansøgning på dine vegne.

STØTTE TIL HÆLPEMIDLER

Som elev eller studerende med et smertefuld skoliose, bevægelseshandicap eller nedsat funktionsevne har du mulighed for at søge om støtte til hjælpemidler til ergonomiske møbler.

Du kan bl.a. søge støtte og hjælpemidler i form af:

 • Ergonomisk kontorstol til skolen og hjemme
 • Ergonomisk tastatus, mus og armlæn til din computer
 • Compterskærm til at docke din laptop
 • Hæve-/sænkebord
 • Kilepude og siddepude
 • Laptopholder, book-seat og anden praktisk hjælp.

Er jeg virkelig berettiget til hjælp?

Læs Annika Munck Pedersens spændende artikel “Er jeg virkelig berettiget til hjælp“, hvor hun åbent fortæller om, hvordan hun skulle tage mod til at kontakte sin SPS-vejleder. I artiklen kommer Annika bl.a. ind på, hvordan hun blev positivt imødekommet, og hvilke hjælpemidler hun fik for at kunne gennemføre sit studie.

DISPENSATION TIL DIN EKSAMEN

Som studerende med skoliose kan det være smertefuldt og svært at gennemføre såvel skole og en videregående uddannelse. Ofte får unge med skoliose smertefulde ryg- og nakkesmerter, når de sidder i længere for at skrive på en større afleveringsopgave eller skal til eksamen. Det skyldes, at skævheden på ryggen presser rygsøjlen så skævt, at der efter kort tid kan opstå smerter, der giver den studerende et større behov for at holde pauser og hvile.

For at give dig med skoliose bedre betingelser for at gennemføre dit studie, kan du søge dispensation i forbindelse med dine eksaminer. Hvis du har særlige behov på grund af din skoliose, kan du søge dispensation for særlige eksamensvilkår i form af:

 • Forlænget forberedelsestid til din eksamen og eksamensprojekter
 • Forlænget eksamenstid
 • Adgang til SPS-hjælpemidler til din eksamen.

Det kan være forskelligt, hvilken procedure de forskellige uddannelser har i forhold til, hvordan du skal søge dispensation for at få særlige eksamensvilkår. Derfor er det en god idé, at du kontakter din studievejleder og spørger til dine muligheder. Spørg evt. hvordan du søger dispensation, hvordan proceduren foregår, om der er krav til dokumentation og eventuelle tidsfrister etc.

 

HUSK at søge om dispensation i god tid!
Da behandlingstiden for dispensation kan tage lang tid, så husk endeligt at søge om dispensation i god tid. Den forlængede forberedelses- og eksamenstid kan være afgørende for, hvor godt du gennemfører din eksamen, og om du har tid nok til at skrive dine forberedende afleveringsopgaver.

  VI RÅDGIVER BREDT OM SKOLIOSE

  – ofte stillede spørgsmål om skoliose

  Hvad stiller jeg op, når jeg har opdager, at min rygsøjle er skæv?

  Når du opdager, at din rygsøjle er skæv, så er det vigtigt at blive undersøgt for skoliose inden for kort tid. En skoliosekurve kan forværres over kort tid – specielt hvis du er teenager. Derfor er det vigtig at bede egen læge om at få en henvisning til en rygspecialist, der kan udrede dig for skoliose.

  Vi kan vejlede dig om, hvem du kan kontakte for at blive undersøgt for skoliose. Vi giver også gode råd til hvilke hjælpemidler og støttemuligheder, du kan få.

  Hvad gør jeg, når jeg har fået diagnosen skoliose?

  Når du har fået at vide af rygspecialisten eller egen læge, at du har skoliose, så bør du aldrig vente og se tiden an. En skoliosekurve forværres typisk, når man ikke gør noget for at stoppe udviklingen. Det er vigtigt, at du er aktiv og ofte træner holdningskorrigerende skolioseøvelser for at undgå, at din skoliose udvikler sig og gradvist forværres.

  Vi kan vejlede dig om, hvor du kan henvende dig for at få den rette træning, smertebehandling og om dine muligheder for at få korset, hvis det er aktuelt.

  Hvad kan jeg gøre, når min skoliose gør ondt?

  Skoliose er ofte forbundet med smerter, som kan invalidere hverdagen i mere eller mindre grad. Hvor stærke smerter du har og hvor ofte du har smerter afhænger ikke af, at du har en stor skoliosekurve. En lille skoliosekurve kan give flere smerter end en skoliose med en stor kurve.

  Hvis din skoliose giver dig så mange smerter, at du har svært ved at passe din skoliose, studier eller dit arbejde, så er det vigtigt at få reduceret dine smerter. Længerevarende smerter kan blive kroniske smerter, og det kan undgås, hvis du søger hjælp i god tid og får målrettet skoliosetræning, smertebehandling og undersøger dine muligheder for at få hjælpemidler og støtte.

  Vores team hjælper dig gerne og kan vejlede dig om, hvordan du får den rette støtte og indretter din hverdag, så du kan reducere og om muligt helt slipper af med dine smerter.

  Hvordan kan jeg få mere overskud, når jeg har skoliose?

  Når du har skoliose, er det vigtigt at holde dig aktiv og træne flere gange om ugen. Derudover er det en rigtig god idé, at du tilpasser din siddestilling, din liggestilling og holdningskorrigerer hvordan du står.

  Skoliose-Blog’en, sætter vi fokus på relevante emner, der både påvirker og påvirkes af skoliose. Vi går i dybden med en masse spændende artikler om skoliose og giver dig nyttige Skoliose-Tips til, hvordan du kan få et bedre liv.

  Hvordan bør jeg træne, når jeg har skoliose?

  Det er vigtigt, at du træner mere end én gang om ugen (gerne 3-4 timer ugentligt og holder dig aktiv hver dag). Da ingen skoliose er ens, bør din træning altid blive målrettet 100% til din skoliose.

  Vi anbefaler, at du går hos en træner, der har forstand på holdningskorrigerende skoliosetræning, da almindelig træning i værste fald kan forværre din skoliose. Vi kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke træningsmuligheder der findes for dig med skoliose.

  Hvad kan jeg gøre for at undgå en stivgørende operation?

  Skoliose udvikler sig i de fleste tilfælde gradvist over tid, men piger i teenagealderen og kvinder, der er gravide eller i overgangsalderen har en langt større risiko for at deres skoliose kan forværres over kort tid.

  For at undgå, at din skoliose forværrer sig, er det er meget vigtigt, at du jævnligt tjekker, om din skoliosekurve begynder at se større ud, eller du får mere ondt – og kan du ikke selv tjekke det i spejlet, så bed en i familien tjekke din rygsøjle for dig ca. en gang om måneden.

  Har du mistanke om, at din skoliose progredierer, så kontakt egen læge. Du er også velkommen til at kontante vores team, for at få vejledning i, hvad du skal gøre.

  Kan jeg risikere, at jeg skal re-opereres?

  Ja, det er forventeligt at en del personer med skoliose skal re-opereres senere i livet. Du kan få brug for en ny stivgørende operation, fordi en eller flere skruer går løs eller stængerne knækker.

  Man kan også få brug for en re-operatio, fordi skoliosekurven forværres med tiden. Man siger, at en skoliose ikke er progressiv, når man har fået en stivgørende operation i ryggen. Men, det er forventeligt, at rygsøjlens skoliosekurve(r) kan forværres, selvom du er blevet opereret. Nogle personer kan også opleve stærke smerter efter en stivgørende operation, hvorfor det kan være nødvendigt helt at fjerne stængerne igen.

  Hvad kan jeg gøre, når jeg føler mig anderledes og gerne vil skjule min skoliose?

  Nogle personer har en skoliose, som meget tydeligt kan ses. For nogle påvirker det dem meget fysisk og psykisk, at deres skoliose tydeligt kan ses og derfor kan have behov for at skjule skævheden og puklen på rygsøjlen. Hvis du oplever en person med skoliose og fornemmer, at vedkommende forsøger at skjule sin skoliose, så vær opmærksom på, at det ikke er let for personen. Selvom vi råder til at I taler om skoliose, så er det måske ikke let for personen at få mange spørgsmål om ens skæve ryg, fordi vi med skoliose ofte føler os anderledes.

  Kan du kan nikke genkendende til denne følelse, og påvirker din skoliose dig  fysisk og psykisk, så hjælper vores team gerne med gode råd til, hvordan du evt. kan skjule dit skoliose med tøj.

  Hvad kan jeg blive, når jeg har skoliose?

  Skoliose kan være forbundet med smerter, som i mere eller mindre grad invaliderer hverdagen. Vi ser desværre, at personer med skoliose ofte får mere ondt med alderen. Derfor vil det være en god idé, at overveje dine jobmuligheder ekstra grundigt allerede, når du vælger uddannelse.

  Hvis du får ondt af at sidde stille eller stå op i længere tid, er det måske bedst for dig at undgå denne type jobs og i stedet vælge et mere afvekslende og aflastende job, hvor du kan holde dig aktiv eller tage et par hvilepauser, hvis det er nødvendigt.

  Vores team står klar til at rådgive dig, der har behov for at få vejledning om studievalg og karrieremuligheder.

  Hvordan kan jeg passe mit studie/arbejde, når jeg har smerter?

  Skoliose kan være forbundet med så mange smerter, at det kan være svært at passe studiet eller arbejdet.

  Er du studerende og har mange smerter, så kontakt din SSP-vejleder. Din vejleder kan hjælpe dig med hvilke muligheder du har for at få støtte og hjælpemidler, imens du studerer.

  Oplever du, at dit arbejde er så hårdt, at du får flere og flere smerter i løbet af dagen, så fortæl din chef og kollegaer, at du har skoliose og kan have behov for en hjælpende hånd en gang imellem for at komme lettere igennem arbejdsdagen. Tag evt. en snak med din leder, om hvordan du kan blive aflastet, få indrettet din arbejdsplads bedre eller gå ned i arbejdstid.

  Selvom det kan være grænseoverskridende at fortælle, at din skoliose giver dig smerter, og du har brug for hjælp – så vent ikke med at bede om hjælp. De fleste sætter en ære i at hjælpe, så giv dem endelig lov til at hjælpe dig. Hvis de ikke forstår, at skoliose rent faktisk er et handicap, der giver en varig funktionsnedsættelse så forklar dem, hvordan du har det og hvilke ting, du får ondt af.

  Kontakt os hvis du har brug for sparring til, hvad du kan gøre for at kunne klare dit studie eller arbejde.

  Hvad kan jeg gøre på ferien, når min skoliose gør ondt?

  Mange med skoliose får ondt, når man skal flyve eller køre i bil over en længere distance. De fleste stolesædderne er ikke særligt gode til os med skoliose, så der går ofte ikke lang tid, før smerterne begynder at vise sit grimme ansigt.

  Skoliose-Blog’en, sætter vi fokus på relevante emner om dette og andre emner, der både påvirker og påvirkes af skoliose. Vi går i dybden med en masse spændende artikler om skoliose og giver dig nyttige Skoliose-Tips til, hvordan du kan få et bedre liv.

  Kan jeg få vederlagsfri fysioterapi?

   Sundhedsstyrelsen fastlægger løbende reglerne for, hvem der kan få vederlagsfri fysioterapi, og hvilke ydelser man kan få.

  Når man har skoliose, kan det ofte hjælpe at få behandling eller holdtræning hos en fysioterapeut. I begrænsede tilfælde er det også muligt at få vederlagsfri fysioterapi, når man har skoliose. Det skal bemærkes, at selvom du har skoliose, så kan du kun få vederlagsfri fysioterapi, hvis du opfylder en række betingelser.

  Læs mere om reglerne og se, om du opfylder kravene til at få vederlagsfri fysioterapi.