Fysioterapi & vederlagsfri fysioterapi

– Har du skoliose, kan fysioterapi være gavnligt for dig.


Hos en fysioterapeut kan du få behandlinger og træning, hvis du har problemer og smerter i bevægeapparatet, som ses i form af gener fra muskler, led eller knogler samt gener fra sygdomme i nervesystemer og gigtsygdomme. Formålet med fysioterapi er, at du kan få genoprettet et mere hensigtsmæssigt bevægemønster. Fysioterapeuten planlægger sammen med dig et behandlingsforløb, der kan bestå af individuel behandling og/eller holdtræning.

Bliv henvist til almindelig fysioterapi

Når du får smerter og gener i kroppen pga. din skoliose, kan din egen læge eller rygspecialist give dig en almindelig henvisning fysioterapi (speciale 51). Her kan du få tilskud til både behandlinger og træning hos de fysioterapeuter, der har en overenskomstsaftale med den offentlige sygesikring. På den almindelige henvisning til fysioterapi vil du ikke kunne få vederlagsfri fysioterapi.

Når lægen henviser dig, indeholder den din diagnosebeskrivelse og begrundelse for, hvorfor du henvises til en fysioterapeut. Når henvisningen er skrevet, lægger lægen den ud på en elektronisk server. Her kan alle fysioterapeuter downloade din henvisning, hvis de har en aftale med den offentlige sygesikring.

På den almindelige henvisning til fysioterapi får du ca. 40% i tilskud til hver behandling fra den offentlige sygesikring. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du ligeledes få tilskud herfra. Tilskuddets størrelse fra Sygeforsikringen Danmark afhængig dog af, hvilken gruppe du er tilmeldt.

 

Vederlagsfri fysioterapi til skoliose

Har du en progressiv skoliose med en Cobbs vinkel, der er større end 20 grader og samtidigt har gener i bevægeapparatet, kan du bede egen læge eller rygspecialist henvise dig til vederlagsfri holdtræning hos en fysioterapeut, der har overenskomst med den offentlige sygesikring.

Du skal dog være opmærksom på, at en progressiv skoliose større end 20 grader ikke giver dig adgang til vederlagsfri fysioterapi-behandling. Du skal opfylde alle nedenstående krav for at få vederlagsfri fysioterapi, og derfor vil de fleste med skoliose ikke kunne få vederlagsfri fysioterapi, men får som oftest en almindelig henvisning til fysioterapi (speciale 51).

Fysioterapi uden henvisning

Du kan til enhver tid bestille tid til behandling eller holdtræning hos en fysioterapeut uden en henvisning fra lægen. Der er ikke noget krav, at du har en henvisning eller en sundhedsforsikring. Det betyder blot, at du ikke kan få tilskud uden en henvisning. Du skal selv betale den fulde pris for, når du booker tid til hos en fysioterapeut uden en henvisning.

Bliv henvist til vederlagsfri fysioterapi

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) skal du have en varig funktionsnedsættelse, som følge af en progressiv sygdom eller en sygdom, der giver dig et svært fysisk handicap. I begge tilfælde får du 100% i tilskud fra den offentlige sygesikring.

De fem hovedgrupper der kan blive henvist til vederlagsfri fysioterapi er:

 • Medfødte eller arvelige lidelser.
 • Erhvervede neurologiske lidelser.
 • Fysisk handicap som følge af ulykke.
 • Nedsættelse af led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtlidelser.
 • Patienter med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom (eks. skoliose, hvis du opfylder kriterierne nedenfor).

Vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap

Sundhedsstyrelsen bruger denne negative afgrænsning til at vurdere, om du har ret til at få vederlagsfri fysioterapi: “En person, som kan klare sig selv inden døre i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap”.

Tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap inkluderer personer, som opfylder alle nedenstående kriterier:

 • Du har et svært fysisk handicap (hvor du har behov for hjælpemidler eller hjælp i hjemmet).
 • Din tilstand er varig (minimum 5 år).
 • Du har en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten.

 

Vederlagsfri holdtræning til personer uden svært fysisk handicap og med progressiv sygdom

Tilbuddet om vederlagsfri holdtræning til personer med funktionsnedsættelse, som følge af progressiv sygdom, inkluderer personer, som opfylder alle nedenstående kriterier:

 

 • Du har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom.
 • Din tilstand er varig (minimum 5 år).
 • Du har en diagnose, der på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom.
 • Din diagnose er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale.